fbpx

Czy można sprzedać nieruchomość z obciążoną hipoteką ?

Problematyka sprzedaży nieruchomości trudnych.

Doradca ds. nieruchomości Ewelina Bielecka wyjaśni Państwu podstawowe pojęcia ws. transakcji sprzedaży nieruchomości obciążonych hipoteką, a także przedstawi dwie metody stosowane podczas takich transakcji.

Zadłużona nieruchomość
– US, ZUS, Bank

Nieruchomości zadłużone, można sprzedać z zyskiem

Wielu osobom, które popadły w kryzys finansowy a ich wierzyciele zabezpieczyli swoje prawa na posiadanej przez nich nieruchomości, wydaje się że jest to sytuacja bez wyjścia.

Nic bardziej mylnego. Ja w swoje wieloletniej pracy zawodowej jako agent nieruchomości niejednokrotnie obsługiwałam z powodzeniem  transakcje sprzedaży kupna i sprzedaży nieruchomości z długami, hipotekami oraz innymi obciążeniami. Doświadczenie i wiedza to klucz do przeprowadzenia takich transakcji, pracując od ponad 10 lat w firmie z tradycjami w zespole doświadczonych agentów firmy Eurovilla Nieruchomości działającej na rynku nieruchomości od 1998 r.

Chętnie podzielę się moim doświadczeniem i wiedzą z Wami drodzy klienci.

Czym jest obciążenie hipoteczne w skrócie?

Hipoteka na KW – w skrócie

Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe pozwalające zabezpieczyć wykonanie zobowiązania. Umożliwia wierzycielowi uzyskanie należnych mu pieniędzy z sumy otrzymanej ze sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką.

Kupno i sprzedaż nieruchomości są możliwe, nawet z hipoteką

Jak sprzedać zadłużoną nieruchomość.

Pamiętać należy jednak że zmiana właściciela nie powoduje wygaśnięcia hipoteki, nowy właściciel z mocy prawa staje się tzw. dłużnikiem hipotecznym.

Najczęściej potencjalnemu nabywca trudno jest zaakceptować  zakup z istniejącym obciążeniem, gdy wierzycielowi hipotecznemu w dalszym ciągu będzie przysługiwało prawo zaspokojenia się z nieruchomości, gdyby nie mógł wyegzekwować spłaty długu od dłużnika osobistego.

Kupujący może żądać, aby sprzedający zwolnił obciążenia. I tu mamy dwa rozwiązania.

Pierwsze z nich jest proste choć prawdopodobnie trudne do zaakceptowania przez Sprzedającego. Obniżenie ceny,  co najmniej o wartość zabezpieczenia hipotecznego.

Drugie rozwiązanie jest bardzo bezpieczne dla obu stron choć czasochłonne. Przy podpisaniu umowy sprzedaży cała cena zakupu wpłacana jest notarialny rachunek depozytowy. Zwolnienie ceny z rachunku depozytowego następuje w takiej kolejności, że najpierw zaspokojeni zostają wierzyciele, a kwota która zostaje trafia na konto sprzedającego.

Pamiętać należy jednak że przez podpisaniem umowy potrzebne będą oświadczania wszystkich wierzycieli o aktualnej wysokości wierzytelności wraz z odsetkami oraz zgody na wykreślenie wpisów w hipotece po zaspokojeniu należności.

Kupujący  po nabyciu  nieruchomości  musi pamiętać o wykreśleniu hipoteki  z księgi wieczystej nieruchomości ze względu na rękojmie wiary publicznej ksiąg wieczystych.

Posiadam  wiedzę i duże doświadczenie w przeprowadzaniu transakcji sprzedaży  zadłużonych nieruchomości.

Doświadczenie w trudnych transakcjach

Niejednokrotnie sprzedawałam nieruchomości z obciążeniami Urzędu Skarbowego, ZUS, banków, oraz prywatnych pożyczkodawców.

Autor Arykułu:

Ewelina Bielecka

Doradca ds. Nieruchomości

Lokalny ekspert dla Wilanowa, Mokotowa i Konstancina.

EUROVILLA
na instagramie

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszego profilu firmowego na instagramie

[instagram-feed num=9 cols=3 imageres=medium disablemobile=true]

.

Language