Sie
08

Wilanów – Najatrakcyjniejsze miejsce do zamieszkania w Warszawie

Najbardziej atrakcyjną dzielnicą do życia w Warszawie uznano Wilanów. Dzielnica zajęła drugie miejsce w rankingu atrakcyjności życia dla rodzin z dziećmi, czwarte dla singli i ósme dla seniorów.

Współczesny Wilanów to jedna z najszybciej rozwijających się dzielnic Warszawy. Duże niezagospodarowane tereny powodują, że jest to obszar realizacji wielu projektów deweloperskich np. Miasteczko Wilanów. Historycznie znany jest przede wszystkim z zespołu pałacowo‐parkowego, letniej siedziby króla Jana III Sobieskiego.

Wilanów to licząca 32,8 tys. mieszkańców dzielnica Warszawy położona w południowej części miasta. Zaliczany do dzielnic „młodych demograficznie”. Notował najwyższy udział osób w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności i jeden z najniższych odsetków osób w wieku poprodukcyjnym.

Dzięki korzystnej strukturze demograficznej na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało
65 osób w wieku nieprodukcyjnym. O atrakcyjności osiedleńczej świadczy najwyższe spośród wszystkich warszawskich dzielnic saldo migracji wewnętrznych (50,1) na 1 tys. ludności. Dodatkowo dzielnica notowała najwyższą wartość przyrostu naturalnego (15,8) oraz najwyższą liczbę urodzeń (20,4) w przeliczeniu na 1 tys. ludności. Wilanów charakteryzował się największą liczbą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym – 27 osób oraz najmniejszą liczbę bezrobotnych – 11 osób w przeliczeniu na 1 tys. ludności.

W 2015 r. oddano do użytkowania 39 mieszkań w przeliczeniu na 1 tys. ludności, najwięcej wśród dzielnic Warszawy. Przeciętna powierzchnia użytkowa nowego mieszkania wyniosła 69,4 m2,
tj. o 5,3 m2 więcej niż średnio w Warszawie. Mieszkańcy Wilanowa mogą również aktywnie spędzać czas korzystając ze ścieżek rowerowych, których na terenie dzielnicy znajdowało się 16,6 km, co w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców wyniosło 5,1 km. Była to wartość najwyższa wśród dzielnic Warszawy.

 

źródło: http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/1-wilanow,4119682,galop,25419378,t,id,tm,zid.html